Nástroje pre uľahčenie prístupu

ockovanie psovOčkovanie psov sa uskutoční dňa: 13. júla 2023 t.j. vo štvrtok.

Obecný úrad v Klokočove, okr. Čadca v spolupráci s povereným úradným veterinárnym lekárom: MVDr. Mudríkom pozývajú chovateľov psov starších ako 3-mesiace na pravidelné očkovanie psov proti besnote, ktoré sa uskutoční dňa: 13. júla 2023 t.j. vo štvrtok

Harmonogram očkovania:

  • 8,00 Hrubý Buk – Potraviny, Pohostinstvo Kasíno
  • 8,30 Hlavice – Rieka
  • 9,00 Hlavice obchod u Gaľusa
  • 9,40 Hlavice obchod u Gaška
  • 10,10 Klin Požiarna Zbrojnica
  • 10,40 Vrchpredmier - U Pavlíka
  • 11,15 Obecný úrad
  • 12,00 Kornica - Šamaj
  • 12,45 Nižné Riečky – Píla
  • 13,00 Vyšné Riečky – Bufet Banetka

Očkovanie sa uskutoční za úhradu 9,-€ za jedného psa, včítane očkovacej známky na rok 2023.

Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v § 17 Zákona č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa § 48 citovaného zákona.

Očkovanie je možné rozšíriť o ďalšiu ochranu pred infekciou za 18,-€, a vykonať trvalé označenie psa čipovaním za 10,-€ + 5,- € za registráciu do CRSZ.

Vyplňte Registračnú kartu a doneste zo sebou na očkovanie túto pozvánku.

pdfRegistračná karta na stiahnutie

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark