Nástroje pre uľahčenie prístupu

uvitanie deti 2023 001Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším a najvzácnejším pokladom, ktorý nevyprchá až do konca života rodičov.

V utorok, 30.05.2023 sa v sále obecného úradu konalo slávnostné uvítanie detí do života obce Klokočov. Spoločne sme privítali 15 detí (6 dievčat a 9 chlapcov) narodených od 26.05.2022 do 22.03.2023. V úvode slávnosti vystúpili žiaci zo ZŠ Klokočov. Po slávnostnom príhovore starostu obce Ing. Radoslava Zajaca, MBA nasledoval slávnostný zápis mamičiek do pamätnej knihy.

Starosta obce prítomným rodičom zagratuloval k prírastku do rodiny a odovzdal pamätný list a finančný dar. V závere poprial všetkým mamičkám i oteckom veľa šťastia a úspechov vo výchove.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark