Nástroje pre uľahčenie prístupu

klokocov zberny dvorV súčasnosti Obec Klokočov nemá oficiálne zberné miesto nato, aby zhromažďovala jednotlivé zložky komunálneho odpadu.

Priestor za obecným úradom využívali žiaľ aj iní občania, ako naši občania Klokočova. Keďže tento priestor bol otvorený 24 hodín denne, museli sme pristúpiť k jeho uzatvoreniu.

Na základe vyššie uvedeného, obec Klokočov bola nútená vynakladať veľké finančné prostriedky za odvoz odpadu i za „cudzích občanov“, čo v súčasnej dobe, kedy dochádza k zvyšovaniu skladočného a prepravného, je nemysliteľné a značne ekonomicky nevýhodné.

Preto v súčasnej dobe sa obec zapája do realizácie viacerých projektov (zberný dvor, nákup potrebnej techniky, atď ...) čím sa snažíme zabezpečiť služby pre Vás, ktoré budú zlepšovať systém fungovania odpadového hospodárstva obce Klokočov. Týmto chceme chrániť predovšetkým našich občanov.

Do doby, kým obec zabezpečí všetky potrebné povolenia na oficiálny zberný dvor, budú môcť občania obce Klokočov vždy za prítomnosti pracovníka naďalej priestor za obecným úradom využívať na krátkodobé zhromažďovanie nepoužitého odpadu za nasledovných podmienok:

od 01.04.2023

  • každú pracovnú stredu od 12:00 h – 16: 00 h
  • každú prvú sobotu v mesiaci od 08:00 h – 13:00 h

Odpad bude preberať poverený pracovník obecného úradu.

Na zbernom mieste môže odpad odovzdať každý poplatník obce Klokočov:

  • rastlinný olej – v uzavretých plastových nádobách
  • kovy oddelené od plastov
  • okná – oddelený rám a sklo
  • nábytok – rozobratý – oddelené čalúnenie od dreva
  • elektroodpad – nerozobraté spotrebiče, akumulátory
  • tvrdené plasty – záhradný nábytok, detské šmykľavky, debničky...
  • nebezpečný odpad – motorové oleje, farby, riedidlá, žiarivky...

Zároveň žiadame, aby dovezený odpad bol náležite oddelený, pretože obec nemá zákonné povolenie na to, aby odpad upravovala, rozoberala. V takom prípade odpad zamestnanec neprevezme. Ako službu našim občanom obec dokáže zabezpečiť odvoz stavebného materiálu na skládku v Turzovke za poplatok uvedený v sadzobníku našej obce.  Ak chceme mať našu obec čistú a nie jedno veľké smetisko, skúsme sa správať ohľaduplne voči našej krásnej prírode.

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark