Po dlhom období, kedy stavebný úrad v našej obci nefungoval (pracovník skončil náhle bez náhrady v októbri 2022) a spisy ktoré bolo potrebné riešiť nám dennodenne pribúdali, sa konečne vedeniu obce podarilo zabezpečiť odborného pracovníka na stavebný úrad, ktorý Vám bude k dispozícii každú stredu v čase od 7:30 h. do 13.30 h. na obecnom úrade.

Prosíme občanov o trpezlivosť, keďže je veľké množstvo spisov nedoriešených. Spisy sa budú spracovávať postupne. Ďakujeme za pochopenie.

stavebny urad