Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vážení spoluobčania, z dôvodu konania protestu proti poškodzovaniu samospráv, ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 2023 Združením miest a obcí Slovenska, bude Obecný úrad Klokočov ZATVORENÝ.

V prípadoch hodných osobitného zreteľa vo veciach, ktoré neznesú odklad, bude občanom obce Klokočov k dispozícií kontakt tel. č.: 041/4358 110

protest

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark