Oznamujeme občanom, že obecný účet vedený vo VÚB Banke, na ktorý občania uhrádzali poplatky, bol zrušený.

Žiadame občanov, aby pre platby za dane z nehnuteľností, psa a za komunálny odpad používali nové číslo účtu vedeného v Prima Banke v tvare:

IBAN: SK79 5600 0000 0055 2810 8012
BIC: KOMASK2X

Na tento účet je potrebné už uhrádzať všetky vyrubené poplatky v roku 2023 a taktiež nedoplatky z minulého roka, splátkové kalendáre. Naďalej je možnosť uhrádzať poplatky aj do pokladne OÚ Klokočov.