Výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 pre obec Klokočov nájdete na tomto linku: www.scitanie.sk/moja-obec/SK0312509213