Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina oznamujú, že dňa 1.2.2023 budú pracovníci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov k zmene ceny stočného. Prosíme všetkých odberateľov, ktorí vypúšťajú vodu do verejnej kanalizácie a majú fakturačný vodomer pre meranie odpadovej vody o ústretovosť pri odpočtoch vodomerov.