jurinova jesen 002Dňa 21.10.2022 sa konalo v obci Klokočov spomienkové putovanie pri pamätnej tabuli Pavla Hrtúsa Jurinu. Toto podujatie je sprievodným podujatím celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby 18. ročníka Jurinovej jesene.

Starostka obce Jana Foldinová v príhovore srdečne privítala všetkých prítomných. Pre účastníkov Jurinovej jesene bol pripravený kultúrny program, v ktorom vystúpili heligonkári ZŠ a CVČ Klokočov. S úryvkom z knihy Jar na Grapách vystúpila Mgr. Mária Stuchlíková.

Pri pietnej spomienkovej slávnosti položili kvety ku pamätnej tabuli P.H.Jurinu starostka obce Jana Foldinová spoločne s Mgr. Ľubicou Lašovou, ktorá bola poverená zástupom riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci.
V závere pietnej spomienky starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť, za pripravený program riaditeľke ZŠ Klokočov Jarmile Krišťákovej a riaditeľovi CVČ Ľubomírovi Kadurovi. Spomienkové putovanie za exilovým spisovateľom P.H.Jurinom do jeho rodnej obce Klokočov ukončilo jesenné putovanie 18. ročníkom Jurinovej jesene.