ihrisko klokocov 008Dňa 14. októbra 2022 si obec od zhotoviteľa prevzala stavbu multifunkčného ihriska v obci Klokočov, časť Hlavice. Zámer obce vybudovať priestor na trávenie voľno časových športových aktivít bol dlhodobý. Hlavný cieľ projektu - je skvalitnenie života obyvateľov obce, najmä detí a mládeže, ktorí budú mať možnosť kvalitného športového vyžitia v obci na upravenom a vybavenom športovisku.

Preto, keď obec vstúpila do MAS KK v roku 2014 a neskôr bola možnosť podať projekt na výstavbu multifunkčného ihriska, obec neváhala a projekt dala vypracovať. Aj keď čakanie na vyhlásenie výzvy trvalo dlhšie a prešli sme dvoma verejnými obstarávaniami, čakať sa oplatilo. Na projekt vybudovania multifunkčného ihriska sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 38.399,80 € z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Z obecného rozpočtu sme stavbu dofinancovali vo výške 22.135,89 €. Celková investícia projektu je vo výške 60.535,69 €.

Pevne veríme, že multifunkčné ihrisko bude čo najdlhšie slúžiť všetkým občanom Klokočova a bude na ňom odohratých množstvo športových akcií.

Obec Klokočov chce v rozširovaní športovej infraštruktúry naďalej pokračovať a plánuje po spustení výzvy cez MAS KK podať ďalší projekt na workoutové ihrisko, na ktoré už chystáme podklady.

pdfPlagát 148.19 KB

pdfPrevádzkový poriadok 151.6 KB

 logo ephlogo leaderlogo program rozvoja

Pred realizáciou

Po realizácii