Nástroje pre uľahčenie prístupu

cesty klokocovi 001Najväčšia problematika v obci Klokočov sú roky zanedbané prístupové komunikácie. Ďalším problémom je že cesty v obci nie sú majetkovo – právne vysporiadané a preto nie je možné žiadať dotácie z fondov.

Keď pred rokmi bola jednoduchšia možnosť majetkovo – právneho vysporiadania ciest na základe identifikácie, ktorú za účasti dvoch svedkov spísal notár a podal návrh na zápis do katastra nehnuteľnosti /ako to urobili iné obce/, nikto sa tomu nevenoval.

Vtedy nebol k vysporiadaniu potrebný geometrický plán. V súčasnej dobe už nie je možný tento postup. Hlavnou podmienkou pre čerpanie eurofondov na opravu ciest je, aby obec mala majetkovo – právne vysporiadané pozemky a zapísané v katastri nehnuteľností vo svojom vlastníctve. V súčasnej dobe, pri majetkovo – právnom vysporiadaní musí byť predložený na zápis do katastra geometrický plán, ktorý by obec musela hradiť z vlastných zdrojov. Pretože je tento proces finančne aj časovo náročný zvážili sme investovať financie priamo do opráv ciest z vlastného rozpočtu. Dôvod bol jasný. Cesty už nezniesli žiaden ďalší odklad. Celkovo sme dali do opráv ciest počas štyroch rokov cca 389.203,84 €.

Avšak za túto sumu sa nedali opraviť všetky cesty v celej obci, preto budeme v opravách ciest naďalej pokračovať postupne vo všetkých lokalitách.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark