Nástroje pre uľahčenie prístupu

stretnutie seniori 005S  úctou a vrelou vďakou na perách sme sa dňa 7.10.2022 stretli v telocvični ZŠ Klokočov, aby sme sa pri príležitosti mesiaca Október - úcty k starším, stretli s našimi milými seniormi. Pre seniorov sme si pripravili kultúrny program a občerstvenie.

V úvode, všetkých hostí srdečne privítala starostka obce Jana Foldinová s pánom farárom Jaroslavom Vnukom, spoločne si so seniormi pripili a popriali im hlavne veľa zdravia. Kultúrny program sa niesol v duchu vďaky a úcty našim seniorom. V programe vystúpili heligonkári ZŠ a CVČ Klokočov, ktorých úspešne vedie Ing. Martin Čerňanský. S krásnymi básňami vystúpili žiaci ZŠ Klokočov, Nikolka Holazová, ďalej na flaute zahrala a krásnu pieseň zaspievala Magdalénka Moravčíková. Ďalším vstupom bol valčík v prevedení žiakov ZŠ Klokočov, ktorí zapojili do tanca aj našich starkých. V programe sa ďalej predstavili s tradičnými ľudovými piesňami Folklórna skupina Klokočov a hrou na heligónkach Hlavičorskí pajtáši. Kyticu piesní plnú vďaky a úcty mala pre našich seniorov pripravenú skupina Kysucká vrchárska heligónka.

Stretnutie so seniormi sa nieslo v priateľskej atmosfére, dobrej nálade, priateľských rozhovoroch, ale i spomienok. Bolo to príjemné poobedie, ktoré sme mohli stráviť s našimi milými seniormi.

Želáme Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou. Prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark