ludia ludom kornica 018V sobotu 6.8.2022, po dvojročnej pauze, opäť ožilo česko-slovenské pomedzie Kornica-Konečná, vďaka úžasnej akcii Ľudia ľuďom v Beskydách. Organizátori podujatia obce Klokočov, Korňa, Staré Hamry, Bílá pripravili pre návštevníkov kultúrny program, súťaže pre deti, súťaže pre dospelých - sily si pomerili medzi sebou Česi a Slováci, bohatú tombolu, občerstvenie a hudobnú tanečnú zábavu.

V jednom vstupe pre deti vystúpil kúzelník Zdenek Stríž, ktorý deti odmenil skladkými maškrtami. Celé podujatie bolo umocnené priateľskými stretnutiami a rozhovormi českých a slovenských návštevníkov, stretnutiami s rodinou, dobrou náladou a skvelou zábavou.

V programe vystúpil folklórny súbor Klokočov, folklórny súbor Nevädza z Korne, heligonkári z Korne a z Turzovky, heligonkári zo ZŠ a CVČ Klokočov, Hlavičorskí pajtaši. Súdržnosť a priateľstvo utvrdili v príhovoroch starostky obce Klokočov Jana Foldinová, obce Korňa Marianna Bebčáková, obce Staré Hamry Eva Tořová a mistostarostka obce Bílá Ivana Krňová. Po odznení českej a slovenskej hymny bolo priateľstvo spečatené zapálením vatry priateľstva.

Ďakujeme organizátorom, všetkým vystupujúcim, hasičom z Klokočova aj zo Starých Hamrov, stánkom s občerstvením, skvelému moderátorovi, kúzelníkovi Zdeňkovi Strížovi, sponzorom do tomboly, DJ Pištovi, zamestnancom obcí, ktorí sa podieľali na prípravách a priebehu tohto vydareného podujatia. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí po dvojročnej odmlke prišli svojou účasťou podporiť toto úžasné podujatie a organizátori pevne veria, že sa takto stretneme aj o rok.