Dátum: 3. júla 2022 /nedeľa/
Miesto konania: Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program: Prezentácia družstiev: 07.30 hod.
Začiatok súťaže: 08.00 hod.

Štartovné: 10 € (v cene strava pre 8 členov družstva)
Kategória: Chlapci, Dievčatá- v roku súťaže nesmie mať súťažiaci 17 rokov
Povrch súťažnej dráhy: štart a základňa nábeh 10m – betón, tráva, elektrická časomiera a sklápacie terče

Požiarny útok – podľa DPO , Družstvo si môže požičať dvoch členov, ten musí štartovať v drese svojho družstva.

Výzbroj – PS-12, 2x hadica B, 4x hadica C , 2x prúdnica, rozdeľovač - funkčne ovládanie ventilov, 2x savica , kôš s klapkou, 2x kľúč.

Výstroj – Jednotná pre celé družstvo, prilba, nohavice zakrývajúce kolena, kopačky povolené

Chlapci:
1.miesto - pohár
2.miesto - pohár
3.miesto - pohár

Dievčatá:
1.miesto - pohár
2.miesto - pohár
3.miesto - pohár

Družstvá budú štartovať podľa príchodu.

Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie.

Telefón:
referent mládeže- Pavol Stopka 0902 507 368
veliteľ DHZ- Ján Hruška 0910 134 619

Tešíme sa na Vašu účasť!

Štefan Valčuha, predseda
DHZ Ján Hruška, veliteľ DHZ