Dátum: 3. júla 2022 /nedeľa/
Miesto konania: Klokočov – Klin, pri hasičskej zbrojnici
Program: Prezentácia družstiev: 11.00 hod.
Začiatok súťaže: 11.30 hod.

Štartovné: 7 €
Kategória: muži, ženy,
Povrch súťažnej dráhy: štart a základňa – betón, tráva, elektrická časomiera a sklapacie terče

Požiarny útok – Hurá systém, spoje na papier, kôš pred ponorením a po vytiahnutí z nádrže našrobovaný. Savice nemusia byť zošrobované. Čiara nástreku nedotknuteľná. Družstvo si môže požičať jedného člena, ten musí štartovať v drese svojho družstva.

Výzbroj – PS-12, 2x hadica B, 4x hadica C / športové/, 2x prúdnica, rozdeľovač, 2x savica 2,5 m, kôš, 2x kľúč, dĺžka hadíc minimálne 19 m.

Výstroj – Jednotná pre celé družstvo, opasok, prilba.

Družstvá budú štartovať podľa príchodu.

Súťažiaci štartujú na vlastné nebezpečie.

Telefón:
veliteľ - Ján Hruška 0910 134 619
strojník - Ján Horčičák 0902 598 144

Muži
1. Miesto PP+P+50€
2. Miesto P+30 €
3. Miesto P+20 €

Ženy
1.Miesto P+30 €
2.Miesto P+20 €
3.Miesto P+10 €

Tešíme sa na Vašu účasť!

Jana Foldinová, starostka obce

Ján Hruška, veliteľ DHZ