den deti ms 005Pri príležitosti Dňa detí, našu škôlku potešila milou návštevou naša pani starostka, ktorá deťom spestrila ich sviatočný deň sladkou odmenou. Týmto chceme pani starostke srdečne poďakovať. Kolektív MŠ.