Starostka obce Jana Foldinová ďakuje predsedovi Spoločenstva bývalých urbarialistov Turzovka p. Alexandrovi Ježíkovi, že umožnil výrub stromov pri cintoríne pod Kršľou. Na základe dohody so Spoločenstvom bývalých urbarialistov bola dňa 4. marca 2022 obecným zastupiteľstvom schválená Nájomná zmluva medzi obcou Klokočov a Spoločenstvom bývalých urbarialistov na prenájom pozemku, z ktorej titulu mohla obec Klokočov vykonať výrub stromov. Tieto stromy už v minulosti napáchali škodu na pomníkoch pri veternej smršti v obci. Po odrátaní nákladov za výrub stromov, obec použije zvyšné finančné prostriedky na ďalšie zveľadenie obce.