Základná škola Klokočov sa touto cestou chce POĎAKOVAŤ Obecnému úradu Klokočov, obecnej knižnici. V rámci projektu MAREC MESIAC KNIHY navštívila takmer každá trieda našej školy obecnú knižnicu, ktorá sa tešila veľkej návštevnosti. Srdečná vďaka patrí pani knihovníčke Mgr. Paulíne Pápolovej, ktorá sa ochotne venovala každej triede. Ďakujeme za jej čas, milý a prívetivý prístup. Obecnému úradu Klokočov ďakujeme i za sladkú pozornosť, ktorou obdarila každého školského čitateľa.