Nástroje pre uľahčenie prístupu

detske ihrisko klokocov 008Dlhodobým zámerom obce Klokočov bolo vybudovanie priestoru, kde by mohli rodiny s deťmi tráviť svoj voľný čas. Dňa 19.10.2021 prebehla realizácia projektu "Detské ihrisko obce Klokočov", ktorá spočívala v osadení hracích prvkov. Samotnému osadeniu prvkov predchádzala povrchová úprava terénu a odvodnenie pozemku.

Celková investícia na nákup certifikovaných detských prvkov bola vo výške 6.763,20 €.

Na tento zámer bol podaný projekt na Žilinský samosprávny kraj, z ktorého obec získala finančnú podporu na detské ihrisko vo výške 1100€. Spoluúčasť obce na projekt bola 20 %.  Ďalej obec získala na vybudovanie detského ihriska z Nadácie Pontis, Nadačný fond Tesco finančné prostriedky v hodnote 600€. Zvyšok finančných prostriedkov vo výške 5.063,20 € obec dofinancovala z rozpočtu obce.

Na pozemok boli osadené certifikované prvky - prevažovacia hojdačka, zostava s hradom, detský kolotoč, hojdačky na retiazke, pružinová hojdačka. Ďalšia revitalizácia okolia detského ihriska spočívala v umiestnení lavičiek na oddych a výsadbe živého plota – tují po obvode ihriska.

Na detské ihrisko bola umiestnená tabuľa s prevádzkovým poriadkom detského ihriska, tabuľka - Logo Žilinského samosprávneho kraja s textom "Realizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja" a tabuľka Tesco – „Podporené z grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame“.

Vybudované detské ihrisko naplnilo cieľ podporovanej činnosti. Nevyužitý priestor obecného pozemku sa stal miestom, ktoré už s radosťou využívajú tešiace sa deti pod dozorom svojich rodičov.
Realizáciou projektu obec rozšírila a zlepšila základné služby športovej infraštruktúry. Zároveň sa zatraktívnilo aj prostredie v našej obci a rozšírila sa občianska vybavenosť.

 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark