Vážení spoluobčania, v  rámci zberu separovanej zložky komunálneho odpadu – PAPIER obec plánuje organizovať výkup papiera:

papier 2021