samospravanasa_obeczivot_obci
 

„Ľudia, ľuďom v Beskydách“ - „Lidé, lidem v Beskydech“

ludialudom2014Obce Klokočov,Bílá,Staré Hamry poriadajú dňa 23.8.2014 od 15.00 hod na Konečnej stretnutie:

„Ľudia, ľuďom v Beskydách“ - „Lidé, lidem v Beskydech“

Program:
Súťaže pre deti a dospelých
Kultúrne vystúpenia
Zapálenie vatry priateľstva
Voľná zábava

Tešia sa na Vás organizátori stretnutia.

 

Oznam ambulancie v Klokočove

Ambulancia v Klokočove oznamuje, že MUDr.  Š. Labuš v dňoch od 20.8.2014  -  26.8.2014 neordinuje.
Zastupuje ho MUDr. F. Michalina - ambulancia v Turzovke -  len súrne, horúčnaté a neodkladné stavy, nie predpis liekov a vypisovanie tlačív!
V prípade akútnych stavov volajte RZP – č. 155 (112).
Sestra bude v Klokočove do 9:00 hod (aplikácia injekcií, odbery).
 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 18.8. 2014 do 22. 8. 2014 sa na úseku daní a pozemkov neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky Ing. Gajdičiarovej.
 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Radovan Varmus

 Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  parcelu CKN 8169 – orná pôda o výmere 207 m2, vedenú na LV 1876 v kat. území Klokočov Varmusovi  Radovanovi, bytom Klokočov - Hrubý Buk 1100,  023 52 p. Olešná za cenu 0,33 EUR/m2. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že parcela sa nachádza v blízkosti rodinného domu č. 1100 a rodičia túto parcelu užívajú viac ako 30 rokov. Obec Klokočov túto parcelu neužíva.

V Klokočove 14.8. 2014

Čítať celý článok...
 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Lukša

Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podiely Obce Klokočov v parcele CKN   9795/2, ktorá parcela je vytvorená GP  43344721-26/2012  ako diel od EKN 25957, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 179 m2, v parcele CKN 10224/2, ktorá je vytvorená ako diel od EKN 25959 a ako diel od EKN  25966 a ako diel od EKN  25951/1, z čoho na Obec Klokočov pripadá  1525 m2, podiel v parcele CKN 9813, z čoho na Obec Klokočov pripadá 198 m2, podiel v parcele CKN 9814, z čoho na Obec Klokočov pripadá 102 m2, podiel v parcele CKN 9818, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 28 m2, podiel v parcele CKN 9816, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 78 m2 a podiel v parcele CKN 9797, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 75 m2. Spolu podiel Obce Klokočov predstavuje 2185 m2 v prospech p. Lukša Pavla, bytom Čeladná č. 592, okr. Frýdek Místek za cenu 0,50 EUR/m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu č. 941, ktorý p. Lukša nadobudol od svojej tety Anny Polkovej. Obec Klokočov tieto podiely neužíva.


V Klokočove 14.8. 2014
Čítať celý článok...
   

Poďakovanie

Poďakovanie za ústretovú spoluprácu počas povodní v Obci Klokočov v dňoch od 28.-29.7.2014Starosta Obce Klokočov Ľuboš Stríž touto cestou úprimne ďakuje prednostovi Okresného úradu v Čadci p. JUDr. Milanovi Rebrošovi, p. Mgr. Pavlovi Sedláčkovi ale aj ostatným pracovníkom Okresného úradu v Čadci za ústretovú spoluprácu počas povodní, ktoré boli v Obci Klokočov v dňoch od 28.-29.7.2014. Poďakovanie patrí aj Hasičskému  záchrannému zboru v Žiline, pracovníkom obecného úradu a  Dobrovoľnému hasičskému zboru Klokočov, všetkým Vám patrí naše uznanie a vďaka za zvládnutie záchranných prác.


Ľuboš Stríž
starosta obce

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starosta@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!