samospravanasa_obeczivot_obci

Hasiči v Klokočove strážili Boží hrob

Hasiči v Klokočove strážili Boží hrobÚloha hasiča v obci nespočíva len v ochrane občanov pred požiarmi a inými živelnými pohromami. Dobrovoľní hasiči sa zúčastňujú v obci rôznych aktivít.  Pekným zvykom a dlhoročnou tradíciou je počas Veľkonočných sviatkov stráženie Božieho hrobu, ktorého sa aj tento rok zúčastnili členovia DHZ Klokočov. Poďakovanie za túto službu a zachovanie tradície, patrí všetkým zúčastneným hasičom.

Text  a foto: Hasiči Klokočov
Čítať celý článok...
     

Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom majetku Obce Klokočov – zverejnenie zámeru prenájmu

Predmet nájmu:
•    bytové priestory o výmere 19,468 m2 podlahovej plochy – byt č. 3 v dome č. s. 1083, Klokočov, Hlavice, zapísaného na LV č. 14460 v k. ú. Klokočov
Doba nájmu:  do 31.07.2015
Cena nájmu je schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Klokočov č. 291/2013 zo dňa 16.12.2013
Doručovanie žiadostí:
Lehota na doručovanie žiadostí je do 15.04.2015 do 12.00 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ Klokočov 962.
Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.04.2015 o 14.00 h v kancelárii starostky obce, OÚ Klokočov č. 962.

Sample Image
55,300 kb    
Plné znenie - Vyhlásenie verejnej ponuky na priamy prenájom majetku
Obce Klokočov – zverejnenie zámeru prenájmu

V Klokočove 01.04.2015
 

Pletenie veľkonočných korbáčov

Pletenie veľkonočných korbáčovPo zime zaklopala na dvere jar a otvára ich pomaly aj Veľkej noci, ktorá je kresťanským sviatkom.
Dni pred veľkou nocou i počas nej majú svoje tradície. Patria k nim obrady, typické jedlá, zvyky našich predkov, zdobia sa vajíčka, ktorými dievčatá obdarujú chlapcov, keď ich prídu obliať a vyšibať. Snáď v každom regióne je to pondelková oblievačka, ktorá je symbolom čistoty a vyšibanie prútom, alebo korbáčom by malo priniesť zdravie.....
Korbáče sa pletú z vŕbového prútia. Podľa kraja sa líšia aj techniky, fígle či počty prútov, z ktorých sa korbáč skladá. Zvyčajne sa korbáč pletie z ôsmych prútov. Skúsení a znalí však ovládajú pletenie i z dvanástich či dvadsiatichštyroch prútov. Dĺžka korbáča sa spravidla pohybuje od pol metra do dvoch metrov, ozdobený je pletenou rukoväťou a farebnými stuhami. Každá vyšibaná žena či dievča, by mala podľa tradície šibačovi na korbáč priviazať novú stuhu.
Aj v Klokočove máme veľa zručných majstrov, ktorí dokážu doslova na počkanie upliesť krásny veľkonočný korbáč.
Čítať celý článok...
     

Separovanie odpadu

vyzbierané PET fľaše z dvoch kontajnerovUpozorňujeme občanov, že v kontajneroch sa neustále nachádza neúmerné množstvo odpadu, ktorý tam nepatrí. Jedná sa prevažne o separovateľné zložky odpadu, na ktoré sú určené zvlášť kontajnery – žltý kontajner na plasty a zelený na sklo, prípadne si občania na úseku odpadového hospodárstva môžu vyzdvihnúť vrecia, ktoré sú určené na separovaný zber.  
Dôkazom toho je množstvo plastov, ktoré pracovníci prevádzok spoločne s VPP pracovníkmi povyberali z niektorých kontajnerov v obci Klokočov. Plasty spoločne s ostatnými druhotnými surovinami  – obaly zo skla a sklo, kompozitné obaly, obaly z kovu, kovy železné a farebné, obec vyváža podľa platného kalendára zberov na rok 2015.
Tým, že v kontajneroch 7m3 neustále zaberajú miesto druhotné suroviny, ktoré sa dajú separovať, zvyšuje sa frekvencia vývozov kontajnerov, čo má negatívny dopad na celkové náklady na vývoz odpadu, ktoré sa neustále v našej obci zvyšujú.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!