samospravanasa_obeczivot_obci

Separovanie odpadu

vyzbierané PET fľaše z dvoch kontajnerovUpozorňujeme občanov, že v kontajneroch sa neustále nachádza neúmerné množstvo odpadu, ktorý tam nepatrí. Jedná sa prevažne o separovateľné zložky odpadu, na ktoré sú určené zvlášť kontajnery – žltý kontajner na plasty a zelený na sklo, prípadne si občania na úseku odpadového hospodárstva môžu vyzdvihnúť vrecia, ktoré sú určené na separovaný zber.  
Dôkazom toho je množstvo plastov, ktoré pracovníci prevádzok spoločne s VPP pracovníkmi povyberali z niektorých kontajnerov v obci Klokočov. Plasty spoločne s ostatnými druhotnými surovinami  – obaly zo skla a sklo, kompozitné obaly, obaly z kovu, kovy železné a farebné, obec vyváža podľa platného kalendára zberov na rok 2015.
Tým, že v kontajneroch 7m3 neustále zaberajú miesto druhotné suroviny, ktoré sa dajú separovať, zvyšuje sa frekvencia vývozov kontajnerov, čo má negatívny dopad na celkové náklady na vývoz odpadu, ktoré sa neustále v našej obci zvyšujú.
Čítať celý článok...
   

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2015/2016

Riaditeľka MŠ Klokočov oznamuje, že zápis detí do MŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v Materskej škole Klokočov od 23. 2. do 6. 3. 2015 v čase 10.30 hod. do 12.30 hod.
Do MŠ sa prijímajú deti od 3 do 6 rokov.

K zápisu je potrebné priniesť:                           
- rodný list dieťaťa
- preukaz poistenca dieťaťa

riad. Bc. Ingrid Časnochová
t. č. 041/4358 103, mobil: 0911 468 627
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Klokočove platný od 30. januára 2015

Sample Image
27,848 kb   

Poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Klokočove
platný od 30. januára 2015


Tento poriadok bol Schválený obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa 30. januára 2015 uznesením č. 19/2015.
Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.
   

DHZ Klokočov na výročnej členskej schôdzi bilancoval svoju činnosť za rok 2014

DHZ Klokočov na výročnej členskej schôdzi bilancoval svoju činnosť za rok 2014V sobotu 31.01.2015 sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v ŠJ ZŠ Klokočov, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2014. V úvodných slovách Ján Horčičák privítal starostku obce Veroniku Haferovú, riaditeľku OV DPO v Čadci Martu Balošákovu, predsedníčku OK RVK v Čadci Janku Červinkovu, veliteľa OV DPO v Čadci Františka Žilku, delegáciu našich partnerov - hasičov z Dolní Lomné , vedenou starostom Jánom Gorzolkom, DHZ Turzovka, zastúpený Jozefom Malíkom, Zaslúžilých členov DPO SR Ladislava Dediča a Štefana Valčuhu st..
Čítať celý článok...
 

Prehľad zásahovej činnosti a školení DHZO Klokočov za rok 2014

V roku 2014 mal DHZO Klokočov celkovo 13 výjazdov (mimo obec 3 výjazdy), z toho 3x požiar, 9x technický zásah, 1x ostatné zásahy, 2x sa uskutočnilo preškolenie zásahovej jednotky, 1x prednáška s has. tematikou v ZŠ Klokočov.

Sample Image
61,660kb 
Prehľad zásahovej činnosti a školení DHZO Klokočov za rok 2014 - úplná správa

 

Súčasný stav obce

V súčasnej dobe Obec Klokočov zaťažuje dlh z neuhradených faktúr, ktorý vznikol počas vedenia bývalého starostu obce Ľ. Stríža za obdobie od r. 2012 – 2014. Dlh je zverejnený spoločne s neuhradenými faktúrami na internetovej stránke obce Klokočov. Hlavná kontrolórka obce potvrdila, že sme na hranici ozdravného režimu. (Ozdravný režim predchádza nútenej správe obce). Na zozname neuhradených faktúr nie sú uvedené úvery, ktorými je obec zaťažená. Mnohé firmy, voči ktorým máme záväzky, uzatvorili s obcou splátkové kalendáre, ktoré musíme dodržať. V prípade nedodržania uvalia na obec exekučne konanie. Z tohto dôvodu, obec v prvom rade spláca neuhradené faktúry.
     Navonok Obec Klokočov vystupovala ako bezproblémová, opak však je pravdou. Tu chcem upozorniť, že nie zamestnanci, ale bývalý starosta s financiami nakladal nehospodárne – z toho dôvodu vznikla už spomínaná situácia (spomeniem napr. Hodové slávnosti,  60. výročie obce, upomienkové predmety, cesty súkromným vozidlom).
     Ak chceme, aby fungovala obec, čo je veľmi náročné, musíme s financiami nakladať veľmi zodpovedne. Zabezpečujú sa len nutné veci na prevádzku Obecného úradu – elektrina, kancelárske potreby, STK vozidiel, nafta, uzatvorenie poistných zmlúv, v prípade poruchy vozidiel – nákup náhradných dielov. Ak by sme podcenili túto finančnú situáciu, dlh obce by sa zväčšoval.
     Na toto všetko doplatia obyvatelia našej obce.
     Čo sa týka zimnej údržby ciest – údržbu a sprejazdnenie miestnych komunikácii sa snažíme zabezpečiť tak, aby bola sprejazdnená celá obec. Začalo sa aj s posypom ciest, no museli sme zohľadniť aj skutočnosť, že na celom strednom Slovensku hlásili zvýšené snehové zrážky. Z dôvodu úsporných opatrení posyp ciest sa nedokončil a uprednostnili sme následné rozorávanie ciest. Súkromné firmy na rozorávanie miestnych komunikácii sme neprizvali, keďže v obci nebol vyhlásený kalamitný stav.
     Mnohé úsporné opatrenia majú dopad na obyvateľov našej obce. Preto Vás, milí obyvatelia, prosím o trpezlivosť. Niektoré veci sú v štádiu riešenia, o ďalšej situácii Vás budem informovať.


Veronika Haferová
starostka obce
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!