samospravanasa_obeczivot_obci

Pozvánka na slávnostné odovzdanie hasičského auta pre Klokočovských hasičov

Starostka obce a veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Klokočov pozývajú občanov na slávnostné odovzdanie hasičského auta pre Klokočovských hasičov, ktoré sa uskutoční  dňa 4. septembra 2015 (t.j. v piatok) o 16:00 hod. pred Obecným úradom v Klokočove.
Odovzdania hasičského auta sa osobne zúčastní aj minister vnútra Slovenskej republiky pán Róbert Kaliňák.
Z toho dôvodu žiadame občanov, aby v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. neparkovali svoje vozidlá pred Obecným úradom v Klokočove, kedy bude toto parkovisko uzatvorené.
Srdečne Vás pozývame!
 

Rozbory pitnej vody – informácia

Dňa 10.08.2015-13.08.2015 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Vrchpredmier, Kýčery – Zajacovia, Janeskovia, Pantokovia, na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu.
Protokoly o skúške č. 1481,1482,1483,1484/2015/PV sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
 

Čo robiť počas horúčav ?

Prichádza leto a s ním spojené obdobie vysokých teplôt. Horúčavy dokážu veľmi vyčerpať organizmus. Ale čo robiť počas horúčav? Ako sa správne správať? Zvýšenú pozornosť treba venovať malým deťom a starým ľuďom, pretože u starých ľudí sa s vekom vytráca prirodzený pocit smädu, preto treba starším ľuďom priebežne ponúkať tekutiny, aj keď nepociťujú smäd. Tu máme niekoľko základných zásad, ktoré by sme mali dodržiavať počas týchto horúcich dní:

Sample Image
124,913 kb    
Brožúra na stiahnutie, kde nájdete informácie -
Čo robiť počas horúčav ?
 

PRÍPRAVA NA CIVILNÚ OCHRANU

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (ďalej len POSOVP) ako súčasť systému prípravy obyvateľstva, jednotiek a zariadení CO vychádza z práva fyzickej osoby na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku, na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.
Sample Image
524,418 kb   
Brožúra na stiahnutie - Základný informačný materiál pre
prípravu obyvateľstva, zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti
na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP)
 

SÚ VAŠE PLYNOVÉ SPOTREBIČE A KOMÍN BEZPEČNÉ?

SÚ VAŠE PLYNOVÉ SPOTREBIČE A KOMÍN BEZPEČNÉ?
POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ!

NEZABUDNITE NA PRAVIDELNÝ SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A KOMÍNOV

Ide o bezpečnosť vášho domova!

Máte doma plynový vykurovací kotol, bojler na ohrev vody alebo plynový sporák? Ich pravidelný servis by sa mal stať vašou rutinnou záležitosťou.  
Ideálny čas na pravidelný servis je letné obdobie, teda v dostatočnom predstihu pred začiatkom vykurovacej sezóny.
Správny a kvalitný servis pozostáva z kontroly úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení, z kontroly tesnosti plynového rozvodu, vyčistenia horáka, elektród, výmenníka a filtrov. Počas servisnej prehliadky vám skontrolujú aj ovládacie a bezpečnostné prvky, regulácie a nastavia vám optimálne spaľovanie. Súčasťou prehliadky je aj vyčistenie kondenzačnej cesty, kontrola funkčnosti expanzných nádob a doplnenie tlaku.
Čítať celý článok...
   

Príprava ihriska na Kašanke

Príprava ihriska na KašankeV posledných dňoch, vďaka obyvateľom, ktorí umožnili vstup na pozemok, obec začala s úpravou terénu a čistenia pozemku ihriska na Kašanke.
V začiatkoch bolo ihrisko skultivované p. Františkom Šamajom. Obec sa snaží ihrisko sfunkčniť predovšetkým svojpomocne. Úprava ihriska vyžaduje ešte veľa obetavej práce, preto sú obcou Klokočov organizované brigády, ktorých sa zúčastnili pracovníci OÚ, občania obce, ktorým osud ihriska nie je ľahostajný.
Momentálne obec zháňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na zatrávnenie ihriska spolu s ďalšími úpravami. Touto cestou chceme osloviť sponzorov, ktorým za sponzorské vopred ďakujeme.
Taktiež ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa brigád zúčastnili.
Čítať celý článok...
 

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 5) zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hlavný kontrolór Obce Klokočov zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podávanie podnetov v Obci Klokočov v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné
týmito spôsobmi:
- poštou alebo osobne do podateľne Obce Klokočov, 023 22 Klokočov č.962, v uzatvorenej obálke s označením  "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra",
- e-mailom na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!