samospravanasa_obeczivot_obci
 

Príprava ihriska na Kašanke

Príprava ihriska na KašankeV posledných dňoch, vďaka obyvateľom, ktorí umožnili vstup na pozemok, obec začala s úpravou terénu a čistenia pozemku ihriska na Kašanke.
V začiatkoch bolo ihrisko skultivované p. Františkom Šamajom. Obec sa snaží ihrisko sfunkčniť predovšetkým svojpomocne. Úprava ihriska vyžaduje ešte veľa obetavej práce, preto sú obcou Klokočov organizované brigády, ktorých sa zúčastnili pracovníci OÚ, občania obce, ktorým osud ihriska nie je ľahostajný.
Momentálne obec zháňa finančné prostriedky, ktoré budú použité na zatrávnenie ihriska spolu s ďalšími úpravami. Touto cestou chceme osloviť sponzorov, ktorým za sponzorské vopred ďakujeme.
Taktiež ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa brigád zúčastnili.
Čítať celý článok...
 

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov

Označenie zodpovednej osoby a spôsob podávania podnetov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 5) zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hlavný kontrolór Obce Klokočov zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podávanie podnetov v Obci Klokočov v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné
týmito spôsobmi:
- poštou alebo osobne do podateľne Obce Klokočov, 023 22 Klokočov č.962, v uzatvorenej obálke s označením  "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra",
- e-mailom na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .
   

OZNAM O PRENÁJME HROBOVÝCH MIEST

V súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a VZN Obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve je potrebné ku každému hrobovému miestu mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a uhradiť poplatok za prenájom hrobového miesta, aby sa predišlo riziku zrušenia hrobového miesta. Pracovníčka obecného úradu  – referátu cintorínskych služieb je k dispozícii každý pracovný deň od 7.30 h do 15.30 h a poskytne Vám všetky potrebné informácie. Záznamy o hrobových miestach nájdete spracované a prístupné aj na stránke www.pohrebiskasr.sk.
 

Oznam o emailových adresách poslancov

Vážení spoluobčania,
na elektronickú komunikáciu s poslancami obce Klokočov Vám dávame  k dispozícii  mailové adresy poslancov, kde môžete písať svoje otázky, postrehy, podnety, nápady, pripomienky.

Foldinová Jana - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Kašíková Vlasta - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Ing. Zajac Radoslav - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Jarošová Monika - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Dedič Pavol - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
Vlček Róbert - Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

Svätá omša na Bielom Kríži

Svätá omša na Bielom KrížiBiely Kríž – pôsobivé miesto v horskom prostredí ukrýva malú kamennú kaplnku.
Stojí ticho, pokojne na hrebeni hôr, sem – tam sa pristavia turisti, prebehnú zvery... .
Avšak každoročne 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda, kaplnka ožíva, je okolo nej rušno a slávi sa v nej svätá omša. I v tomto roku slúžil svätú omšu vdp. farár Peter Jankech z farnosti Klokočov a pútnici zo Slovenska i Čiech prežili príjemný duchovný zážitok.
Zo sv. omše Vám prinášame zopár fotografií.
Čítať celý článok...
 

Súťaž o „Putovný pohár starostky obce Klokočov“

V nedeľu 05.07.2015 za krásneho a slnečného počasia sa konal XXII. roč. súťaže v hasičskom športe o Putovný pohár starostky obce KlokočovV nedeľu 05.07.2015 za krásneho a slnečného počasia sa konal XXII. roč. súťaže v hasičskom športe o „Putovný pohár starostky obce Klokočov“.
Súťaž otvoril a komentoval Ján Horčičák. Privítal starostku obce Veroniku Haferovú, starostu SDH Dolní Lomná Jána  Gorzolku, starostu SDH Dolní Lištná Kazimíra Lipku.
V priebehu súťaže privítal riaditeľku OV DPO v Čadci Martu Balošákovú, predsedkyňu OK RVK v Čadci  Janku Červinkovú, Zaslúžilého člena DPO SR Ladislava Dediča. Prišli z  Krásna nad Kysucou, kde bolo odovzdávanie repasovanej techniky. Na začiatku sa v krátkosti všetkým zúčastneným družstvám a občanom prihovorila starostka obce.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!