samospravanasa_obeczivot_obci

Oznam Ambulancie Klokočov

Ambulancia v Klokočove oznamuje, že MUDr.  Š. Labuš v dňoch od 16.09.2014  -  19.09.2014 neordinuje. Zastupuje ho MUDr. F. Michalina - ambulancia v Turzovke (č.t. 041 400 01 66)  -  len  súrne, horúčnaté  a neodkladné stavy, nie predpis liekov a vypisovanie tlačív!
V prípade akútnych stavov volajte RZP – č. 155 (112).
Sestra bude v Klokočove od 7:00 hod do  9:00 hod.
(aplikácia injekcií, odbery).
 

Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu

zberjesen2014mDňa 13. septembra 2014 sa v našej obci uskutočnil  zvoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu(pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu, pneumatík, ....).
Občania boli dostatočne informovaní prostredníctvom web stránky obce, obecného rozhlasu, vývesných tabuliach OÚ Klokočov a mohli tak využiť túto službu a zbaviť sa nepotrebného odpadu.
V sobotu ráno sa stretli pred Obecným úradom v Klokočove, spoločne so starostom obce Ľubošom Strížom, pracovníci OÚ Klokočov: Metoděj Čuboň, Milan Krenželok, František Čuboň, Pavol Gunčaga, Anna Koniarová, Ing. Veronika Gajdičiarová, Miroslava Menšíková, Mgr. Paula Pápolová. Do zberu sa taktiež zapojili aj ďalší pracovníci OÚ a pracovníci VPP: Michal Horčičák, Vladimír Čuboň, Jozef Hrčka, František Paľuch, Emília Litvíková, Jaroslava Krištiaková, Veronika Valčuhová, Vladimír Hruška.
Čítať celý článok...
 

FARSKÉ OZNAMY od 15.09.2014 do 21.09.2014

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov
FARSKÉ OZNAMY od 15.09.2014 do 21.09.2014
Liturgický kalendár

pdf
41,245 kb  

Celé znenie farských oznamov v týždni od 15.09.2014 do 21.09.2014
nájdete tu.

   

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo v  Klokočove podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 09. septembra 2014 č. 344/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Klokočove bude mať deväť (9) poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Klokočove, dňa 09. septembra 2014

Ľuboš Stríž
starosta obce

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976

Obec Klokočov podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej  správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu: Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov do 30.9.2014 s označením „ Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.

pdf
30,897 kb  

Celé znenie výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976. nájdete tu. 

Zverejnené 3.9.2014

 

Ďalšie aktivity CVČ Klokočov - Stretnutie heligonkárov v Hornej Marikovej

Stretnutie heligonkárov v Hornej MarikovejČlenovia Centra voľného času Klokočov Marcelka Polková a Lukáš Polka pokračovali vo svojich prázdninových aktivitách a tento raz to bolo vystúpenie na stretnutí heligonkárov v Hornej Marikovej v nedeľu 3. augusta 2014, kde dôstojne reprezentovali náš Klokočov, ale aj celý región Kysúc. 
Odmenou za ich vystúpenie bol nielen pamätný list a pekný suvenír, ale aj veľký potlesk od prítomného obecenstva a pozvánka na budúcoročné stretnutie.
Za spomínanú prázdninovú aktivitu, za peknú reprezentáciu Klokočova a zmysluplné prežitie nedeľného poobedia obidvom účinkujúcim patrí moje úprimné poďakovanie a na záver pripájam zopár fotografií.

Mgr. Mária Valčuhová, poverená riadením CVČ Klokočov

Čítať celý článok...
 

Ďalšie aktivity CVČ Klokočov - Stretnutie heligonkárov v Bytči

 

Stretnutie heligonkárov v BytčiV rámci Bytčianskeho kultúrneho leta sa v nedeľu 13. júla 2014 v poobedňajších hodinách konalo stretnutie heligónkarov z Bytče a okolia.     
Centrum voľného času Klokočov na spomínanej akcii reprezentovali dvaja členovia a to: Marcelka Polková a Lukáš Polka, ktorí svojím umením nadchli prítomných poslucháčov a divákov a pochvaly sa od moderátora programu dostalo aj ich učiteľovi Ing. Martinovi Čerňanskému, ktorý na jeho adresu skonštatoval, že títo naši dvaja účinkujúci majú, dovolí si povedať, jedného z najlepších, respektíve najlepšieho učiteľa v hre na heligónku a že z ich vystúpenia cítiť štýl školy pána Čerňanského.
Tieto slová i hra našich mladých príjemne hriali pri srdiečku a na záver pripájam i ja moje skromné ďakujem.

Mgr. Mária Valčuhová, poverená riadením CVČ Klokočov
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starosta@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!