samospravanasa_obeczivot_obci

FARSKÉ OZNAMY od 25.08.2014 do 31.08.2014

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov
FARSKÉ OZNAMY od 25.08.2014 do 31.08.2014
Liturgický kalendár

pdf
40,272 kb  

Celé znenie farských oznamov v týždni od 25.08.2014 do 31.08.2014
nájdete tu.

 

Aktivity Centra voľného času Klokočov: Medzinárodné stretnutie heligonkárov v Moteli Smažák v Turzovke

Medzinárodné stretnutie heligonkárov v Moteli Smažák v TurzovkeNiektorí členovia CVČ Klokočov nezaháľajú ani cez prázdniny a zúčastňujú sa mnohých aktivít. Medzi najaktívnejších patria naši mladí heligonkári. V sobotu 5. júla 2014 vystúpili na Medzinárodnom stretnutí heligonkárov  v Moteli Smažák v Turzovke spolu so svojím pedagógom Ing. Martinom Čerňanským, ktorý bol aj spoluorganizátorom spomínaného podujatia. 
Krásnym spevom a ľúbivými melódiami heligonkárske stretnutie obohatili Lukáš Polka, Barborka Bebčáková, Marcelka Polková, Matúško a Jakubko Strížovci a Miško Jozek.
Čítať celý článok...
 

Aktivity Centra voľného času Klokočov: Beskydská heligónka v Ostravici

V kategórii mladých do 18 rokov si najcennejšiu trofej, 1. miesto, odniesol  Lukáš PolkaV ten istý deň, teda 5. júla 2014, sa v českej Ostravici konala medzinárodná súťaž  v hre na heligónku pod názvom Beskydská heligónka. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách od detí, cez mládež až po dospelých a zúčastnili sa jej  vyše dve desiatky súťažiacich. 
V kategórii mladých do 18 rokov si najcennejšiu trofej, 1. miesto, odniesol  Lukáš Polka, člen Centra voľného času Klokočov. Odbornú porotu prekvapil a zaujal najmä úryvkom z opery Giuseppe Verdiho Nabucco a laickú časť obecenstva očaril a rozospieval skladbou Padla facka. Za svoj výkon si od poslucháčov vyslúžil dlhotrvajúci potlesk a ako cenu za 1. miesto si od poroty odniesol diplom a víťazný pohár s venovaním.

Čítať celý článok...
 

ĽUDIA ĽUĎOM V BESKYDÁCH

ĽUDIA ĽUĎOM V BESKYDÁCHV sobotu 23.08.2014 sa tradične stretli návštevníci z Čiech a Slovenska na Moravsko – slovenskom pomedzí – na Konečnej, aby si upevnili vzájomné priateľské vzťahy. Celé podujatie sa nieslo  v duchu dobrej zábavy, priateľstva a pohody, kde vznikali nové priateľstvá a staré sa utužovali. Organizátormi celej akcie boli obce Klokočov, Bílá a Staré Hamry.
V kultúrnom programe vystúpili talentované deti z Centra voľného času v Klokočove s hrou na heligónkach, Katka a dedko Kubačákovci. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťou a kúzelnícke triky predviedol  kúzelník Zdeněk Stríž. O hudobnú zábavu sa starala skupina PULZ a celým podujatím sprevádzal Mirko Korený. Večer vystúpil so svojou prezentáciou o svetelnom znečistení a aké javy je možné vidieť počas nočného videnia Ján Kondziolka – „Beskydská oblast tmavé oblohy“. 
Čítať celý článok...
   

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Radovan Varmus

 Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  parcelu CKN 8169 – orná pôda o výmere 207 m2, vedenú na LV 1876 v kat. území Klokočov Varmusovi  Radovanovi, bytom Klokočov - Hrubý Buk 1100,  023 52 p. Olešná za cenu 0,33 EUR/m2. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že parcela sa nachádza v blízkosti rodinného domu č. 1100 a rodičia túto parcelu užívajú viac ako 30 rokov. Obec Klokočov túto parcelu neužíva.

V Klokočove 14.8. 2014

Čítať celý článok...
 

Zverejnenie zámeru uskutočniť odpredaj majetku Obce Klokočov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Pavol Lukša

Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podiely Obce Klokočov v parcele CKN   9795/2, ktorá parcela je vytvorená GP  43344721-26/2012  ako diel od EKN 25957, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 179 m2, v parcele CKN 10224/2, ktorá je vytvorená ako diel od EKN 25959 a ako diel od EKN  25966 a ako diel od EKN  25951/1, z čoho na Obec Klokočov pripadá  1525 m2, podiel v parcele CKN 9813, z čoho na Obec Klokočov pripadá 198 m2, podiel v parcele CKN 9814, z čoho na Obec Klokočov pripadá 102 m2, podiel v parcele CKN 9818, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 28 m2, podiel v parcele CKN 9816, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 78 m2 a podiel v parcele CKN 9797, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 75 m2. Spolu podiel Obce Klokočov predstavuje 2185 m2 v prospech p. Lukša Pavla, bytom Čeladná č. 592, okr. Frýdek Místek za cenu 0,50 EUR/m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov. Dôvodom prípadu osobitného zreteľa, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu č. 941, ktorý p. Lukša nadobudol od svojej tety Anny Polkovej. Obec Klokočov tieto podiely neužíva.


V Klokočove 14.8. 2014
Čítať celý článok...
   


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starosta@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!