samospravanasa_obeczivot_obci

Obec Klokočov ponúka na prenájom byt

Obec Klokočov ponúka na prenájom:
• 2 - izbový  byt o výmere 60,20 m2 s kuchyňou, príslušenstvom a balkónom v  14 - bytovom dome  č. s. 1296  na  Hlaviciach, 
v peknom, tichom prostredí. V blízkosti bytového domu sa nachádzajú potraviny a autobusová zastávka. Možnosť stravovania v školskej jedálni pri ZŠ Klokočov.
Prípadní záujemcovia môžu svoje žiadosti zasielať na Obecný úrad poštou alebo osobne do kancelárie 1. kontaktu.
Bližšie informácie získate osobne na OÚ v Klokočove  alebo na telefónnom čísle 041/43 58 110 kl.14, 0903 431 789.
 

JURINOVA JESEŇ 2014

JURINOVA JESEŇ 2014V dňoch 18.11.204 – 21.11.2014 sa konal Kysucký festival duchovnej tvorby. Duchovná tvorba poézie a prózy bola o to zaujímavejšia, že sa tento rok konal krásny už 10. ročník Jurinovej jesene, ktorá sa koná na počesť nášho rodáka Pavla Hrtusa Jurinu. Tento rok si zároveň pripomíname 95. výročie narodenia a 20. výročie úmrtia tohto významného Kysučana.
Jubilejný 10. ročník Jurinovej jesene bol sprevádzaný množstvom podujatí, ktoré organizovala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Čítať celý článok...
 

FARSKÉ OZNAMY od 24.11.2014 do 30.11.2014

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov
FARSKÉ OZNAMY od 24.11.2014 do 30.11.2014
Liturgický kalendár

pdf
39,943 kb  

Celé znenie farských oznamov v týždni od 24.11.2014 do 30.11.2014
nájdete tu.

     

Vyvážanie odpadu v obci Klokočov

V nasledujúcich riadkoch Vám chceme bližšie priblížiť problematiku odpadového hospodárstva v obci Klokočov. Okrem poplatkov za vývoz odpadu, obec Klokočov platí aj za uloženie odpadu na skládku, za zneškodňovanie odpadu a ostatné poplatky spojené s vývozom odpadu z našej obce podľa zákona NR SR 17/2004.
A teraz zopár faktických údajov. Od začiatku roka 2014 do 31.10.2014 bolo vyvezených 4967 ks popolníc a 146 ks kontajnerov. Celková suma faktúr za vývoz komunálneho odpadu k 31.10.2014 je v sume 39560,87 eur. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2014 je 40.633,89 Eur.

Čítať celý článok...
 

Rozbory pitnej vody – informácia

Dňa 15.10.2014 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia,  Kýčery – Zajacovia, Janeskovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.

Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu.

Protokoly o skúške sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.

 

Stretnutie s dôchodcami

Stretnutie s dôchodcamiVo štvrtok 30. októbra sa v telocvični ZŠ Klokočov uskutočnila spoločensko – kultúrna akcia „Stretnutie s dôchodcami“  ktorá sa konala pri príležitosti  mesiaca Október – mesiac úcty k starším.
Programom sprevádzala pracovníčka OÚ Klokočov – Mgr. Paula Pápolová. Pre našich milých seniorov bolo pripravené občerstvenie, kultúrny program a taktiež bol pre nich zabezpečený autobus. 
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starosta@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!