samospravanasa_obeczivot_obci

Pozvánka na "Váľanie mája"

Pozvánka na Váľanie májaObecný úrad v Klokočove Vás srdečne pozýva na podujatie "Váľanie mája" dňa 4. júna 2016 so začiatkom o 18:00 hod. pred Obecným úradom v Klokočove.
V programe vystúpi folklórny súbor Klokočov, hudobná skupina PULZ.
Občerstvenie zabezpečené.
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že dňa 31.mája 2016 t.j. v utorok  bude v čase od  8:30 – 16:30 hod. prerušená distribúcia elektriny v obci Klokočov – lokalita Bánské, Nižné a Vyšné  Moravské, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa DS spoločnosti SSE Distribúcia a.s.
Obmedzená distribúcia elektriny pre súpisné čísla je uvedená v prílohe (po kliknutí na ňu sa zväčší).
Čítať celý článok...
 

Návrh - Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 hlavnej kontrolórky Obce Klokočov

pdf

40,178 kb

Plán kontrolnej činnosti na rok 2016 hlavnej kontrolórky Obce Klokočov

Návrh predkladá: Gulčíková Anna, hlavná kontrolórka obce Klokočov
Zverejnené na internetovej stránke obce Klokočov, dňa 25.05.2016
 

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo AUDI 80

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdené osobné motorové vozidlo
Značka: AUDI 80
Zdvihový objem valcov: 2 309.0 cm3
Rok výroby: 1992
Farba: zelená metalíza pastelová
Počet najazdených kilometrov: 259 484 km
Technický stav vozidla: zodpovedajúci veku vozidla, má platnú TK, EK
Minimálna predajná cena: 400,-- Eur

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo AUDI 80 v plnom znení sa nachádza tu
(súbor .pdf, veľkosť - 55,244 kb).
Čítať celý článok...
 

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdený terénny osobný automobil UAZ-469 BI

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Veronikou Haferovou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov schválených uznesením č. 105/2015 dňa 25.09.2015 ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
Ojazdený terénny osobný automobil
Značka: UAZ-469 BI
Zdvihový objem valcov: 2445 cm3
Rok výroby: 1982
Farba: zelená
Vozidlo je nepojazdné
Minimálna predajná cena: 1 128,51 Eur

PONUKA na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdený terénny osobný automobil UAZ-469 BI v plnom znení sa nachádza tu
(súbor .pdf, veľkosť - 55,050 kb).
Čítať celý článok...
   

Noc s Andersenom

Dňa 29. aDňa 29. apríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersenapríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Pre deti zo ZŠ sa časť magickej Andersenovej noci odohrávala na OÚ v Klokočove. Po príchode detí zo ZŠ Klokočov do sobášnej miestnosti OÚ,  starostka obce Veronika Haferová srdečne privítala všetky deti a večer sa začal čítaním z rozprávkových kníh. Krásne rozprávkové príbehy prečítala starostka obce Veronika Haferová, Mariana Sivulková, rozprávku H.CH. Andersena prečítala pracovníčka obecnej knižnice Paula Pápolová a následne štafetu v čítaní prevzali šikovné deti zo ZŠ.  Rozprávkový večer pokračoval v pripravených aktivitách zameraných na tvorivosť detí.
Čítať celý článok...
 

Stavanie mája

Stavanie májaMáje boli známe už v antike. Okrem toho, že mladé stromčeky – smrekové, jedľové, brezové sa dávali na domy a hospodárske budovy  na ochranu pred zlými duchmi a chorobami, máje sa stavali aj pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj.
S príchodom mesiaca máj ožíva aj v našej obci zvyk stavania mája.
Tradícii sme sa nevyhli ani tento rok a dňa 29. apríla sme v obci Klokočov postavili máj, ktorý zabezpečila starostka obce Veronika Haferová. Pracovníčky OÚ Klokočov vyzdobili stužkami zelený máj, ktorý bol prizdobený zeleným vencom.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!