samospravanasa_obeczivot_obci
   

Vyvážanie odpadu v obci Klokočov

V nasledujúcich riadkoch Vám chceme bližšie priblížiť problematiku odpadového hospodárstva v obci Klokočov. Okrem poplatkov za vývoz odpadu, obec Klokočov platí aj za uloženie odpadu na skládku, za zneškodňovanie odpadu a ostatné poplatky spojené s vývozom odpadu z našej obce podľa zákona NR SR 17/2004.
A teraz zopár faktických údajov. Od začiatku roka 2014 do 31.10.2014 bolo vyvezených 4967 ks popolníc a 146 ks kontajnerov. Celková suma faktúr za vývoz komunálneho odpadu k 31.10.2014 je v sume 39560,87 eur. Predpis poplatku za komunálny odpad na rok 2014 je 40.633,89 Eur.

Čítať celý článok...
 

Rozbory pitnej vody – informácia

Dňa 15.10.2014 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia,  Kýčery – Zajacovia, Janeskovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.

Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu.

Protokoly o skúške sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.

 

Stretnutie s dôchodcami

Stretnutie s dôchodcamiVo štvrtok 30. októbra sa v telocvični ZŠ Klokočov uskutočnila spoločensko – kultúrna akcia „Stretnutie s dôchodcami“  ktorá sa konala pri príležitosti  mesiaca Október – mesiac úcty k starším.
Programom sprevádzala pracovníčka OÚ Klokočov – Mgr. Paula Pápolová. Pre našich milých seniorov bolo pripravené občerstvenie, kultúrny program a taktiež bol pre nich zabezpečený autobus. 
Čítať celý článok...
       


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starosta@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!