samospravanasa_obeczivot_obci
 

Autobus na svätú omšu na Bielom Kríži

Oznamujeme občanom, že dňa 5.júla 2015 t.j. v nedeľu -  na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda je zabezpečený autobus na svätú omšu na Bielom Kríži.
Odchod autobusu je zabezpečený nasledovne:
Riečky Točňa – 9:40 hod.
Hrubý Buk – 9:55 hod.
Vrchpredmier – 10:05 hod.
Klokočov OÚ – 10:10 hod.
 

Uvítanie detí do života v obci Klokočov

v obradnej sieni Obecného úradu v Klokočove konala slávnosť - Uvítanie detí do životaVeľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto toto podujatie uvítanie detí do života je  jedným z najmilších, ktoré obec organizuje.
Inak tomu nebolo ani tento rok.
Dňa 22.06.2015 a v obradnej sieni Obecného úradu v Klokočove konala slávnosť „Uvítanie detí do života“.
Čítať celý článok...
 

Hodový víkend v Klokočove

V dňoch 13.- 14. júna sa v obci Klokočov tradične konali Hodové slávnostiV dňoch 13.- 14. júna sa v obci Klokočov tradične konali Hodové slávnosti pri príležitosti zasvätenia kostola v Klokočove Najsvätejšiemu srdu Ježišovmu. Hodový víkend odštartoval v sobotu o 18:00 hod. hodovou zábavou, o ktorú sa až do skorých ranných hodín postarala skupina PULZ. Počas hodovej zábavy mala vstup kapela Katapult Band z Turzovky. V hodovej nálade sa pokračovalo aj v nedeľu. Po slávnostnej svätej omši, ktorú slúžil vdp. Peter Jankech, začal o 13:00 hod. bohatý kultúrny program. V úvode, starostka obce Veronika Haferová popriala všetkým prítomným príjemné prežitie hodovej atmosféry v kruhu svojich blízkych a pokračovalo sa kultúrnym programom.
Čítať celý článok...
   

Rozbory pitnej vody – informácia

Dňa 03.06.2015-08.06.2015 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia, Kýčery – Zajacovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu.
Protokoly o skúške č. 998, 999, 1000, 1001/2015 sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Koniarovej Anny.
Tieto rozbory sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č.442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch.
Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
   

Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny  kraj doručil Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti  o životné prostredie oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu -
"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014-2020".
Tento program je zverejnený na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskehosocialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraj-1.
K tomuto programu môžu občania doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní od zverejnenia.

Zverejnené: 11.6.2015
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!