Nástroje pre uľahčenie prístupu

Volby 2022 uvodny bannerPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

pdfRozhodnutie 209/2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 207.41 KB


Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávy obcí 208.52 KB
pdfInformácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - voľby do orgánov samosprávnych krajov 232.16 KB

pdfOZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov 57.74 KB

pdfOZNÁMENIE o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 57.43 KB

pdfVolebné okrsky a volebné miestnosti v obci Klokočov 73.96 KB 

pdfOznámenie zapisovateľky miestnej volebnej komisie70.96 KB

pdfOznam k podávaniu kandidátnych listín 59 KB

pdfOznam o delegovaní do volebných komisií 56.25 KB

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Klokočov 41.55 KB

pdfZoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ 47.46 KB

pdfZápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov 60.79 KB

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark