Verejné obstarávanie

pdf

982,771 kb  
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (zákazka s nízkou hodnotou)
- Garážové dvere - Hasičská zbrojnica Klokočov
Predpokladaná cena bez DPH v EUR: 4.000,00 EUR  (4.800,00 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 17.06.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 16.05.2019 (do 15:30 hod)
Zverejnené dňa 03.05.2019

pdf

704,139 kb 
Výzva na predkladanie ponúk - Nákup nákladného traktorového návesu
na prepravu kontajnerov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: 10.000,00 EUR (12.000,00 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 17.05.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 26.04.2019 (do 15:30 hod)

Zverejnené dňa 17.04.2019