Verejné obstarávanie

pdf

41,952 kb
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Vybavenie IKT učebne pre Základnú školu Klokočov - nábytok

 

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:

https://www.tendernet.sk/zakazka?d73NlfSzhgPpF9O26C29fGw

Lehota na predkladanie ponúk: do 5.11.2019 do 12:00

pdf

982,771 kb  
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Dodávka drevnej štiepky
na základe potreby objednávateľa v r. 2019-2020
Predpokladaná cena bez DPH v EUR: 14.999,00 EUR  (17.998,80 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 15.10.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 27.09.2019 (do 15:30 hod)
Zverejnené dňa 18.09.2019