VZN obce

pdfVZN č. 6/2022 obce Klokočov o určení názvov verejných priestranstiev 247.6 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 482/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 01.06.2022
VZN nadobúda účinnosť: 15.06.2022

pdfVšeobecné záväzné nariadenie č. 5/2022 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Klokočov 169.18 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 481/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 30.05.2022
VZN nadobúda účinnosť: 15.06.2022

pdfVZN Obce Klokočov č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda v obci KLOKOČOV     135.24 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 479/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 17.05.2022
VZN nadobúda účinnosť: 31.05.2022

pdfVZN Obce Klokočov č. 4/2022 O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb     137.8 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 480/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 17.05.2022
VZN nadobúda účinnosť: 31.05.2022