VZN obce

pdf

269,239 kb
Požiarny poriadok obce Klokočov
Schválený uznesením č. 199/2016 zo dňa 7. októbra 2016