Úradné oznamy

 Sample ImageOd 1. apríla 2010 sa v našej obci začali aktivačné práce.

Pracovníci aktivačných prác usilovne čistili dedinu hneď prvý deň práce, aby sme všetci spoločne mohli prežívať Veľkonočné sviatky v čistej, upratanej dedine.

Žiadame občanov, aby sa spoločne zamysleli nad týmto problémom a odpadky hádzali do popolníc, košov a nie do priekop, zastávok a do prírody. V prípade, ak máte veľkoobjemový nepotrebný odpad, môžete využiť zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý je tento rok 1. mája 2010. Obec sa snaží vychádzať občanom v ústrety a bola by rada, keby táto spolupráca bola vzájomná.

Obec Klokočov eviduje nedoplatky na úseku poplatkov za zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu od roku 2002, kedy sme zaviedli zvoz  podľa zákona.

Predkladám Vám prehľad podľa jednotlivých rokoch

 • Rok 2002
  V tomto roku evidujeme  nedoplatky vo výške 107,75 €    /3 246,- Sk/
  Všetky sú podané na exekučné vymáhanie - 8 podaní.
 •  Rok 2003
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 175,93 €   /5 300,- Sk/
  Všetky sú podané na exekučné vymáhanie - 9 podaní.
 • Rok 2004
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 480,96 €  /14 489,50 Sk/
  Podané na exekučné vymáhanie - 14 podaní.

Obecný úrad v Klokočove vyzýva občanov /nájomcov hrobových miest/,  aby sa u pracovníčky Obecného úradu p. Martiny Brezinovej osobne alebo telefonicky na č. tel: 041/4334041 informovali,  o uplynutí lehoty na prenájom hrobového miesta, na ktorú bolo nájomné zaplatené . Pokiaľ nájomnej zmluve uplynula lehota za prenájom hrobového miesta vystaví sa Vám nová nájomná zmluva, ktorá bude obsahovať údaje o nájomcovi a prenajatom hrobovom mieste.
Poplatky za obnovu hrobového miesta na ďalších 10 rokov:
 - jednohrob -   6,63 €
- dvojhrob    - 13,27 €

Kontakt:
Martina Brezinová
referát správy a majetku
tel: 041/43 58 110 kl.14
tel.:, fax: 041/041/43 58 338
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.klokocov.sk

Vážení spoluobčania!

Obecný úrad Klokočov vyzýva občanov, ktorí  nezaplatili poplatok za komunálny odpad, poplatok za odber vody ako i poplatok za daň z nehnuteľnosti v predošlých rokoch,  aby tento dlh uhradili ihneď. Obec postupuje tieto nedoplatky za predchádzajúce roky na  exekučne vymáhanie .
Upozorňujeme občanov, že exekučné poplatky sú väčšie ako nedoplatok voči obci, preto uhraďte tento dlh ihneď. Nedoplatky môžu občania uhradiť priamo do pokladne obecného úradu na prízemí  v kancelárií prvého kontaktu.

Koniarová Anna, úsek poplatkov
Ing. Gajdičiarová Veronika , úsek dani z nehnuteľnosti