Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Štatistický úrad SR uskutočňuje v termíne od 1 . novembra 2010 „ Poľnohospodársky cenzus fariem 2010 „, ktorý je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009-2011.
Z tohto dôvodu prosíme občanov – farmárov o ústretový prístup k pracovníkom, ktorí budú zabezpečovať uvedené zisťovanie.

Starosta obce Klokočov oznamuje občanom, že revitalizácia námestia, ktorá mala začať už tento rok je pozastavená, nakoľko sú prednejšie veci a tým je oprava miestnych komunikácií. Na základe výberového konania bola vybraná firma OKSIL-Josef Kolařík  s najlacnejšou cenovou ponukou, ktorá bude cesty  schválené obecným  zastupiteľstvom opravovať. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky sa bude v prácach pokračovať v jarnom období.
Prosím občanov, aby boli trpezliví a pochopili danú situáciu.

Ľuboš Stríž - starosta obce

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že si môžu podať  žiadosť na Enviromentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011 na projekt: „ Inštalácia nových zariadení na prípravu tepla a tepelnej úžitkovej vody využívajúcich biomasu, inštalácia tepelných čerpadiel alebo solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy.”
 Podrobnejšie informácie k žiadosti, ako i žiadosť a postup na vypracovanie žiadosti  nájdete na stránke www.envirofond.sk   »  podpora  »  zelená investičná schéma  »  ZIS / 2.

Sample ImageVážení spoluobčania, Obec Klokočov týmto chce upozorniť a zároveň dať do pozornosti všetkým občanom, ktorí využívajú odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, aby vedeli čo do kontajnerov nepatrí!
Ak niekto prerába dom má možnosť, že nepotrebný odpad z demolácie si odvezie sám alebo využije službu, ktorú poskytuje vývozca odpadu TKO Semeteš (t.j. objedná si kontajner na vývoz).
Je veľmi zarážajúce, že sústavne v kontajneroch je nábytok, pneumatiky, okná, skrine, postele, gauče, dvere ako i materiál z rekonštrukcií bytových jadier.
Pretože  jeden týždeň je kontajner vyvezený, ktorý slúži pre celú lokalitu a nie pre jedného občana ako sme veľakrát svedkami .
Čo na to poviete vážení spoluobčania, je to naozaj zarážajúce,  keď tvorca odpadu umiestni nebezpečný odpad do nádoby, ktorá slúži na zmesový kom. odpad.
Taktiež do kontajnera nepatria ani plasty, pretože zber plastov sa vykonáva osobitne podľa zberového kalendára, len je potrebné v stanovenom termíne dať vrecia na prístupne miesto (k ceste).

V dňoch od 1.4 - 30.9.2010 sa uskutočnila realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. V zmysle operačného programu v podpore rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce. Z radov uchádzačov o zamestnanie sa podieľalo na obecných službách 11 uchádzačov. V priebehu pol roka boli 2 uchádzači vyradení pre zdravotné dôvody a 1 pracovník bol vyradený pre  neúčasť na aktivačnej činnosti. Uchádzači boli vedení starostom obce Ľubošom Strížom a koordinátorkou Annou Koniarovou.