Úradné oznamy

pdfHalagačka - konanie o nepovolených stavebných a udržiavacích prácach   220.92 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.09.2021

pdfVýzva na odstránenie starého vozidla - Renáta Sládečková  87.23 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 23.09.2021

pdfKaduchovci - kolaudačné rozhodnutie   151.65 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2021

pdfVýzva na odstránenie starého vozidla - Michal Čopek  86.21 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.09.2021