Úradné oznamy

Stav obyvateľov k 31.12.2011:

  • počet obyvateľov: 2384
  • z  toho: 1177 mužov a 1207 žien
    detí do 15 rokov: 358

Za rok 2011

  • narodených detí: 16
  • zomretých: 36

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Obci Klokočov bolo vydané Obvodným úradom pre CD a PK v Čadci „Povolenie„ na čiastočnú uzávierku cesty III/487022 Staškov-Klokočov od km 8,4 po km 9,2 „Rozhodnutie„ na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie III/ 487022 v termíne od 1.1. 2012 do 31.5. 2012.
Jedná sa o trasu od Hlavice – Gaľus po Hlavice – Rieka, kde sa robia výkopové práce na rozšírení obecného vodovodu.
Prosíme občanov a vodičov o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri premávke na pozemnej komunikácii počas  výkopových prác na obecnom vodovode.

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Klokočov v priestoroch Obecného úradu v pracovných dňoch od 14.11. (pondelok) do 28.11. (pondelok) počas úradných hodín OÚ.

ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Obec Klokočov informuje občanom, že od 1.11.2011 sa zmenil čas obedňajšej prestávky od 11.30 do 12.00 hod.
Pracovná doba ostala nezmenená.

Verejnou vyhláškou zo dňa 25.5. 2010 vyhlásila Správa katastra v Čadci konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Klokočov. Nakoľko je v obci zapísaný register vlastníckych práv, môže sa pokračovať v ROEPe.
Zhotoviteľom je firma GEODET-AT, s.r.o. Skalité.
V ROEPe budú riešené osady a intravilán obce. Vysporiadanie pozemkov sa týka len fyzických osôb.

Celý projekt ROEP je rozdelený na 4 etapy:

Čítať celý článok ...