Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove vyzýva občanov /nájomcov hrobových miest/,  aby sa u pracovníčky Obecného úradu p. Martiny Brezinovej osobne alebo telefonicky na č. tel: 041/4334041 informovali,  o uplynutí lehoty na prenájom hrobového miesta, na ktorú bolo nájomné zaplatené . Pokiaľ nájomnej zmluve uplynula lehota za prenájom hrobového miesta vystaví sa Vám nová nájomná zmluva, ktorá bude obsahovať údaje o nájomcovi a prenajatom hrobovom mieste.
Poplatky za obnovu hrobového miesta na ďalších 10 rokov:
 - jednohrob -   6,63 €
- dvojhrob    - 13,27 €

Kontakt:
Martina Brezinová
referát správy a majetku
tel: 041/43 58 110 kl.14
tel.:, fax: 041/041/43 58 338
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.klokocov.sk

Vážení spoluobčania!

Obecný úrad Klokočov vyzýva občanov, ktorí  nezaplatili poplatok za komunálny odpad, poplatok za odber vody ako i poplatok za daň z nehnuteľnosti v predošlých rokoch,  aby tento dlh uhradili ihneď. Obec postupuje tieto nedoplatky za predchádzajúce roky na  exekučne vymáhanie .
Upozorňujeme občanov, že exekučné poplatky sú väčšie ako nedoplatok voči obci, preto uhraďte tento dlh ihneď. Nedoplatky môžu občania uhradiť priamo do pokladne obecného úradu na prízemí  v kancelárií prvého kontaktu.

Koniarová Anna, úsek poplatkov
Ing. Gajdičiarová Veronika , úsek dani z nehnuteľnosti

 Na internetovej stránke obce Klokočov je v sekcii pre obyvateľov nová kategória i-pasport obce odkazujúca na stránku: www.klokocov.seak.sk, kde je spracovaný internetový pasport obce Klokočov (verejné osvetlenie, rozhlas, kontajnery, autobusové zastávky a iné...).

Vyjadrenie poslancov OZ Klokočov k prerušeniu 29. zasadania OZ

Vážení Klokočovania,

keďže na týchto stránkach prebieha vysvetľovanie okolností  „nevydareného“ 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva len z pohľadu jedného človeka, pokladáme my - poslanci Obecného zastupiteľstva v Klokočove – za svoju povinnosť zaujať nasledujúce stanovisko: