Úradné oznamy

Sample Image
110,995 kb  

NÁVRH na rokovanie OZ -
Záverečný účet Obce Klokočov za rok 2011

Návrh zverejnený dňa: 14.6.2012

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.

Sample Image Kalendár zberov pre rok 2012 - druhý polrok 
(Veľkosť súboru 69,80 kb)
Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0907 848 057, www.tkosemetes.org
 Sample Image Upresnenie odpadov
Obecný úrad v Klokočove žiada občanov, aby si udržiavali poriadok okolo kontajnerov. V prípade  neporiadku vyčistili okolie a nečakali na pracovníkov Obecného úradu.
Ďakujeme za pochopenie.
Obecný úrad v Klokočove žiada občanov, aby  v prípade poruchy verejného osvetlenia a verejného rozhlasu nahlásili vždy číslo stĺpu, na ktorom sa porucha nachádza.
Každý stĺp verejného osvetlenia a verejného rozhlasu bude mať svoje číslo.
Ďakujeme za pochopenie.

Vážení spoluobčania, na základe požiadavky starostu obce Ľuboša Stríža a poslancov Obecného zastupiteľstva v Klokočove Vás žiadame o Váš názor:

Čo s budovami, ktoré sú vo vlastníctve obce?

Sú to budovy:
A/ bývalá budova MŠ Klokočov Hlavice
B/ bývalá ZŠ Klokočov Hlavice
C/ bývalá budova Polície vo Vrchpredmieri

Nakoľko Obec Klokočov vynakladá nemalé finančné prostriedky na spotrebu el. energie, na kúrení a údržbu, je potrebné riešiť, čo ďalej s týmito budovami.
Obrátili sme sa na Vás, aby ste uviedli svoje názory, námety, návrhy a riešenia.