Úradné oznamy

Na základe "Usmernenia," obec vykoná overovanie podpisov a listín v nevyhnutných prípadoch a na základe dohodnutého termínu.

pdf10 odporúčaní pri COVID-19    304,341 kb

pdfCOVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý    341,104 kb

pdfCOVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia    339,315 kb

pdfCOVID-19 - Pomoc sebe a druhým    286,515 kb

 

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/