Úradné oznamy

Oznamujeme občanom, že v piatok 10. júna 2011 sa na Obecnom úrade v Klokočove na úsekoch: Matriky a evidencie obyvateľstva a na úseku Daní a pozemkov neúraduje, z dôvodu kompletizovania agendy k sčítaniu obyvateľov.

Obecný úrad v Klokočove informuje občanov so začiatkom opráv miestnych komunikácií, ktoré boli schválené poslancami  OZ v Klokočove,  uznesením č. 492/2010 zo dňa 20.9.2010.
Ako prvá sa započala rekonštrukcia cesty Kornica do Stuchlíkov, nasleduje Kornica na ihrisko, následne sa bude pokračovať v Ústredí – cesta ku kostolu. Odtiaľ sa mechanizmy presunú a práce budú pokračovať od Rybárieho. V prílohe Vám pripájame k nahliadnutiu miestne komunikácie, ktoré sa budú postupne rekonštruovať.
Prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť, či sa už jedná o pracovné stroje, ktoré vykonávajú opravu miestnych komunikácii, alebo práce s tým spojené. Práce realizuje firma OKSIL.

pdf
39,50 kb
  Súpis miestnych komunikácii, ktoré sa budú postupne rekonštruovať.
Obecný úrad v Klokočove opätovne upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Občania sú povinní o svoje pozemky sa starať na vlastné náklady tak, aby pozemok bol v takom stave, ako je vedený v katastri. nehnuteľností /teda orná pôda, trvalý trávny porast, ostatné plochy/. Vlastníci, ktorí majú uzatvorenú zmluvu  s f. Timea Olešná o prenájme pozemkov resp. podielov, ostanú naďalej vlastníkmi týchto pozemkov.

Dňa 27.4.2011 sa konalo stretnutie ohľadne zmien v Komunitnom pláne obce Klokočov. Občania môžu vyplniť a zaslať  nižšie uvedený dotazník na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na adresu Obecného úradu: Klokočov č. 962 , 023 22  do 5.5.2011.

 Sample Image

 V prílohe Vám ponúkame na vyplnenie dotazník pre občanov.