Úradné oznamy

Sample Image Obec Klokočov ponúka do prenájmu priestory budovy č.s. 542 (bývalá Materská škola Hlavice). Budova bude prenajatá  výhradne na účely:  organizovania rodinných osláv, kultúrnych  a spoločenských akcií, …

Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade v Klokočove. Tel. č. -  starosta: 0903 431 789
 

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.

Sample Image Kalendár zberov pre rok 2011
Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0918 866 911, www.tkosemetes.org
 Sample Image Upresnenie odpadov

Verejnou vyhláškou zo dňa 25.5. 2010 vyhlásila Správa katastra v Čadci konanie o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Klokočov. Nakoľko je v obci zapísaný register vlastníckych práv, môže sa pokračovať v ROEPe.
Zhotoviteľom je firma GEODET-AT, s.r.o. Skalité.
V ROEPe budú riešené osady a intravilán obce. Vysporiadanie pozemkov sa týka len fyzických osôb.

Celý projekt ROEP je rozdelený na 4 etapy:

Celý článok...

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Štatistický úrad SR uskutočňuje v termíne od 1 . novembra 2010 „ Poľnohospodársky cenzus fariem 2010 „, ktorý je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009-2011.
Z tohto dôvodu prosíme občanov – farmárov o ústretový prístup k pracovníkom, ktorí budú zabezpečovať uvedené zisťovanie.

Starosta obce Klokočov oznamuje občanom, že revitalizácia námestia, ktorá mala začať už tento rok je pozastavená, nakoľko sú prednejšie veci a tým je oprava miestnych komunikácií. Na základe výberového konania bola vybraná firma OKSIL-Josef Kolařík  s najlacnejšou cenovou ponukou, ktorá bude cesty  schválené obecným  zastupiteľstvom opravovať. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky sa bude v prácach pokračovať v jarnom období.
Prosím občanov, aby boli trpezliví a pochopili danú situáciu.

Ľuboš Stríž - starosta obce