Úradné oznamy

Obec Klokočov ponúka na odpredaj traktor zn. ZETOR typu 8111, ev.č. CA 187 AB, r.v. 1984 za sumu 2 500 € schválenú obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 02.07.2010. Predaj sa uskutoční na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27. augusta 2010.
V prípade záujmu kontaktujte starostu obce Klokočov Ľuboša Stríža na tel .č. 0903/431789.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania na obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.

Správa katastra Čadca, ako príslušný orgán v zmysle paragrafu 3 odsek 2 písmeno a a písmeno b zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

začína

Celý článok...

 Sample ImageOd 1. apríla 2010 sa v našej obci začali aktivačné práce.

Pracovníci aktivačných prác usilovne čistili dedinu hneď prvý deň práce, aby sme všetci spoločne mohli prežívať Veľkonočné sviatky v čistej, upratanej dedine.

Žiadame občanov, aby sa spoločne zamysleli nad týmto problémom a odpadky hádzali do popolníc, košov a nie do priekop, zastávok a do prírody. V prípade, ak máte veľkoobjemový nepotrebný odpad, môžete využiť zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý je tento rok 1. mája 2010. Obec sa snaží vychádzať občanom v ústrety a bola by rada, keby táto spolupráca bola vzájomná.

Obec Klokočov eviduje nedoplatky na úseku poplatkov za zvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu od roku 2002, kedy sme zaviedli zvoz  podľa zákona.

Predkladám Vám prehľad podľa jednotlivých rokoch

 • Rok 2002
  V tomto roku evidujeme  nedoplatky vo výške 107,75 €    /3 246,- Sk/
  Všetky sú podané na exekučné vymáhanie - 8 podaní.
 •  Rok 2003
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 175,93 €   /5 300,- Sk/
  Všetky sú podané na exekučné vymáhanie - 9 podaní.
 • Rok 2004
  V tomto roku evidujeme nedoplatky vo výške 480,96 €  /14 489,50 Sk/
  Podané na exekučné vymáhanie - 14 podaní.

Obecný úrad v Klokočove vyzýva občanov /nájomcov hrobových miest/,  aby sa u pracovníčky Obecného úradu p. Martiny Brezinovej osobne alebo telefonicky na č. tel: 041/4334041 informovali,  o uplynutí lehoty na prenájom hrobového miesta, na ktorú bolo nájomné zaplatené . Pokiaľ nájomnej zmluve uplynula lehota za prenájom hrobového miesta vystaví sa Vám nová nájomná zmluva, ktorá bude obsahovať údaje o nájomcovi a prenajatom hrobovom mieste.
Poplatky za obnovu hrobového miesta na ďalších 10 rokov:
 - jednohrob -   6,63 €
- dvojhrob    - 13,27 €

Kontakt:
Martina Brezinová
referát správy a majetku
tel: 041/43 58 110 kl.14
tel.:, fax: 041/041/43 58 338
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.klokocov.sk