Úradné oznamy

Obecný úrad Klokočov oznamuje, že na základe nariadenia Úradu vlády pracuje v obmedzenom režime od 7.30 - 10.30 hod.

V prípade realizácie platieb obecnému úradu v Klokočove /dane, odpad, nájom, vodu/ platby realizujte formou bankového prevodu, prípadne poštou.
Obec Klokočov nevydáva potvrdenia o pobyte občanom z Českej republiky ani žiadné iné potvrdenia o ich vlastníctve nehnuteľnosti v obci Klokočov, nakoľko nie sú v obci prihlásený na prechodný ani na trvalý pobyt. Prihlásenie cudzincov na pobyt je možné prostredníctvom cudzineckej polície v Žiline.

Netreba podceňovať situáciu, ale treba dodržiavať usmernenia a pokyny Úradu vlády SR.

V prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja bude od pondelka 16.3.2020 počas 14 nasledujúcich dní prázdninový režim.
Viac informácii nájdete na stránke SAD Žilina

Informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu nájdete na tomto odkaze:
https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-zeleznicnej-dopravy-pre-koronavirus/

V súlade so zasadnutím Ústredného krízového štábu SR -  mimoriadne opatrenia platné od 07:00 hod 13.03.2020:

- Zavedenie hraničných kontrol, na Slovensko sa dostanú len ľudia, ktorí majú v krajine trvalý alebo prechodný pobyt. Slováci žijúci v pohraničí budú potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa, ak denne dochádzajú za prácou.
- Všetky tri medzinárodné letiská – Bratislava, Košice, Poprad – budú uzavreté pre osobnú dopravu.
- Medzinárodná železničná a autobusová preprava sa zastaví, výnimkou je zásobovanie.
- Všetci ľudia prichádzajúci zo zahraničia skončia v karanténe na dobu 14 dní spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti.
- Školy a školské zariadenia budú od pondelka 16.03.2020 zatvorené na dva týždne.