Úradné oznamy

Poradensko tréningové centrum Náruč, je zamerané na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbaným deťom so sídlom v Žiline. Toto centrum poskytuje poradenské služby, spisuje návrhy ohľadom domáceho násilia, spisuje návrhy ohľadom výživného. Bližšie informácie o centre Náruč Vám poskytne sociálna pracovníčka obce: Miroslava Fujaková 041/4358110, kl.13.

Stav obyvateľov v obci Klokočov k 31.12.2010 = ► 2437 obyvateľov

► prihlásených občanov        - 26
► narodených deti - 21
► zomrelých občanov- 41
► odhlásených obyvateľov - 28
                        

Obec Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný majetok, Elektrocentrálu EC-15 kW.  Svoje žiadosti a cenové ponuky zasielajte na adresu: Obec Klokočov, 023 22  Klokočov č. 962.
Bližšie informácie Vám poskytne starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž na tel .č. 0903/431789 alebo na tel. č. 041/4358110. Elektocentrálu je možné si pozrieť aj osobne.

Sample Image Obec Klokočov ponúka do prenájmu priestory budovy č.s. 542 (bývalá Materská škola Hlavice). Budova bude prenajatá  výhradne na účely:  organizovania rodinných osláv, kultúrnych  a spoločenských akcií, …

Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade v Klokočove. Tel. č. -  starosta: 0903 431 789
 

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.

Sample Image Kalendár zberov pre rok 2011
Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0918 866 911, www.tkosemetes.org
 Sample Image Upresnenie odpadov