Úradné oznamy

pdfSoglovci - rodinný dom - rozhodnutie o zastavení konania   100.62 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 17.01.2022

pdfOznámenie o výrube   293.69 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.01.2022

pdfHorníkovci - rodinný dom - zmena stavby pred dokončením   274.52 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 12.01.2022