Úradné oznamy

pdf10 odporúčaní pri COVID-19    304,341 kb

pdfCOVID-19 - Čo robiť, ak ste chorý    341,104 kb

pdfCOVID-19 - Osoby s vyšším rizikom ochorenia    339,315 kb

pdfCOVID-19 - Pomoc sebe a druhým    286,515 kb

 

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Obec Klokočov oznamuje, že došlo k oprave údajov v povinne zverejňovaných objednávkach číslo: O2020/29 zo dňa 3.2.2020 a O2020/34 zo dňa 12.2.2020, kde bol nesprávne uvedený popis plnenia.
Za chybu sa ospravedlňujeme.