Úradné oznamy

pdfOkresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor - vyjadrenie sa k podkladom   116.4 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.02.2022

pdfBardoňovci - Rekreačná chata - oznámenie o začatí kolaudačného konania   91.55 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 26.01.2022

pdfStuchlíková - rozhodnutie o umiestnení stavby - rodinný dom   295.83 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.01.2022

pdfManželia Ševcovci - Rodinný dom - stavebné povolenie   382.67 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 18.01.2022