Úradné oznamy

V súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Klokočov riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti.
Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR, zo dňa 6. marca 2020, Obec Klokočov: