Úradné oznamy

pdfStavebné povolenie - Srníčková, Horňák - Rodinný dom   457,547 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 08.06.2020

pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Dvojgaráž - Belko s manželkou - 24.06.2020 o 8.00 hod.   123,870 kb

 Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.06.2020 o 8.00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 29.05.2020