Úradné oznamy

Obec Klokočov oznamuje, že došlo k oprave údajov v povinne zverejňovaných objednávkach číslo: O2020/29 zo dňa 3.2.2020 a O2020/34 zo dňa 12.2.2020, kde bol nesprávne uvedený popis plnenia.
Za chybu sa ospravedlňujeme.

Obecný úrad Klokočov oznamuje, že na základe nariadenia Úradu vlády pracuje v obmedzenom režime od 7.30 - 10.30 hod.

V prípade realizácie platieb obecnému úradu v Klokočove /dane, odpad, nájom, vodu/ platby realizujte formou bankového prevodu, prípadne poštou.
Obec Klokočov nevydáva potvrdenia o pobyte občanom z Českej republiky ani žiadné iné potvrdenia o ich vlastníctve nehnuteľnosti v obci Klokočov, nakoľko nie sú v obci prihlásený na prechodný ani na trvalý pobyt. Prihlásenie cudzincov na pobyt je možné prostredníctvom cudzineckej polície v Žiline.

Netreba podceňovať situáciu, ale treba dodržiavať usmernenia a pokyny Úradu vlády SR.