Vážení spoluobčania, Obec Klokočov týmto chce upozorniť a zároveň dať do pozornosti všetkým občanom, ktorí využívajú odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, aby videli a vedeli čo do kontajnerov nepatrí!
Ak niekto prerába dom má možnosť, že nepotrebný odpad z demolácie si odvezie sám alebo využije službu, ktorú poskytuje vývozca odpadu TKO Semeteš / t.j..objedná si kontajner na vývoz /.
Pretože vážení spoluobčania jeden týždeň je kontajner vyvezený, ktorý slúži pre celú lokalitu a nie pre jedného občana, ako sme veľakrát svedkami napr. kontajner vyvezený 31.8.2009 a na druhý týždeň vyzeral takto - viď priložená fotografia dňa 5.9.2009.

Čo na to poviete vážení spoluobčania, je to naozaj zarážajúce -  keď tvorca odpadu umiestni nebezpečný odpad do nádoby, ktorá slúži na zmesový kom. odpad. Poznáte z ktorej časti je uvedený kontajner.
Taktiež do kontajnera nepatria ani plasty, pretože zber plastov sa vykonáva osobitne podľa zberového kalendára, len je potrebné v stanovenom termíne dať vrecia na prístupne miesto / k ceste/. Pozná sa občan, ktorý tento odpad nanosil do tohto kontajnera?
Vážení spoluobčania každý z nás by sa mal zamyslieť, čo je kom. odpad, čo je sklo, čo sú plasty, čo sú opotrebované pneumatiky. Viem, každý chce mať vedľa rodinného domu, chaty, usadlosti poriadok a vyvezie tento odpad ku kontajneru, aj keď nie je zvoz, čo je v tom lepšom prípade, ale najradšej ho vážení spoluobčania umiestňujete do kontajnera, i keď tam nepatrí .
Obec Klokočov upozorňuje občanov, že bude postupovať  podľa zákona o odpadoch 223/2001 v zmysle noviel a  podľa VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a postihovať občanov, ktorí umiestnia odpad do kontajnerov čo tam nepatrí  pokutou do výšky 165,97 €. Taktiež vážení spoluobčania kontajner je nádoba, ktorá slúži v tej určitej časti obce občanom a poriadok okolo tejto nádoby je vizitkou Vás všetkých a nie jedného občana.

Anna Koniarová, Referát komunálneho odpadu a PaM

Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image