Sample Image Záznam z pracovného rokovania so zástupcami firmy SeVak a. s. Žilina, konaného 5. augusta 2008 v Zasadačke OÚ Klokočov - ohľadne majetku vodovodu obce Klokočov a zastavenia stavby odkanalizovania v obci Klokočov.