pdf

Výzva - Pozemkový a lesný odbor - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu   60.93 KB

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 10.06. 2022