pdfBardoňovci - Rekreačná chata - kolaudačné rozhodnutie   165.41 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.03.2022