pdfČičmanec, Mäsiar - oznámenie o spojenom územnom a stavebnom konaní   119.45 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.02.2022