pdfMONDEZ, s.r.o. - územné rozhodnutie - 14892 - Olešná - Hrubý Buk - Rekonštrukcia NN siete   438.42 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.02.2022