pdfBardoňovci - Rekreačná chata - oznámenie o začatí kolaudačného konania   91.55 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 26.01.2022