pdfManželia Ševcovci - Rodinný dom - stavebné povolenie   382.67 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 18.01.2022